رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت سفارش کتاب‌های درسی پایه اول، هفتم و دهم آغاز شد

ثبت سفارش کتاب‌های درسی پایه اول، هفتم و دهم آغاز شد طبق تقویم زمانی سفارش کتاب‌های درسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ثبت سفارش گروهی و انفرادی کتاب‌های درسی پایه‌های اول دوره ابتدایی(عادی و استثنایی)، آمادگی مقدماتی (پیش دبستانی استثنایی)، پایه هفتم دوره اول متوسطه، پایه هفتم دوره اول متوسطه پیش حرفه‌ای استثنایی، پایه دهم دوره […]

ثبت سفارش کتاب‌های درسی پایه اول، هفتم و دهم آغاز شد

طبق تقویم زمانی سفارش کتاب‌های درسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ثبت سفارش گروهی و انفرادی کتاب‌های درسی پایه‌های اول دوره ابتدایی(عادی و استثنایی)، آمادگی مقدماتی (پیش دبستانی استثنایی)، پایه هفتم دوره اول متوسطه، پایه هفتم دوره اول متوسطه پیش حرفه‌ای استثنایی، پایه دهم دوره دوم متوسطه، پایه دهم دوره دوم متوسطه حرفه‌ای استثنایی از امروز پنجم تیرماه آغاز شده و تا ۱۱ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

مخاطبان از طریق مراجعه به سامانه www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com به دو شیوه فردی و گروهی و برابر جدول تقویم زمانی اعلام شده می‌توانند اقدام کنند.