رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقال پیام زلنسکی به پوتین توسط رئیس جمهور اندونزی

انتقال پیام زلنسکی به پوتین توسط رئیس جمهور اندونزی رئیس جمهور اندونزی پس از دیدار با همتای روس خود گفت، پیام رئیس جمهور اوکراین را به او منتقل کرده است و برای میانجی‌گری بین آن‌ها آمادگی دارد.

انتقال پیام زلنسکی به پوتین توسط رئیس جمهور اندونزی

رئیس جمهور اندونزی پس از دیدار با همتای روس خود گفت، پیام رئیس جمهور اوکراین را به او منتقل کرده است و برای میانجی‌گری بین آن‌ها آمادگی دارد.