رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صادرات برکت به ونزوئلا

صادرات برکت به ونزوئلا دیروز اولین محموله ۱۰۰ هزار دُز واکسن کوو ایران برکت به ونزوئلا ارسال شد. پیشتر هم ۲۰۰ هزار دُز از همین واکسن به نیکاراگوئه فرستاده شده بود.

صادرات برکت به ونزوئلا

دیروز اولین محموله ۱۰۰ هزار دُز واکسن کوو ایران برکت به ونزوئلا ارسال شد. پیشتر هم ۲۰۰ هزار دُز از همین واکسن به نیکاراگوئه فرستاده شده بود.