رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واردات سیاه‌دانه ممنوع شد/ تولید ۳۰ هزار تن محصول در کشور

واردات سیاه‌دانه ممنوع شد/ تولید ۳۰ هزار تن محصول در کشور مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی از ممنوعیت واردات گیاه سیاه‌دانه با دستیابی به خودکفایی در تولید این محصول در کشور خبر داد و گفت: با تولید ۳۰ هزار تن سیاه‌دانه، از واردات این محصول بی‌نیاز شده‌ایم.

واردات سیاه‌دانه ممنوع شد/ تولید ۳۰ هزار تن محصول در کشور

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی از ممنوعیت واردات گیاه سیاه‌دانه با دستیابی به خودکفایی در تولید این محصول در کشور خبر داد و گفت: با تولید ۳۰ هزار تن سیاه‌دانه، از واردات این محصول بی‌نیاز شده‌ایم.