رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چین:آمریکا خطاهایش را در قبال ایران و برجام جبران کند

چین:آمریکا خطاهایش را در قبال ایران و برجام جبران کند سخنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن تاکید بر اینکه اجرای برجام منافع مشترک جامعه جهانی را تامین می‌کند، تصریح کرد که آمریکا به عنوان عامل بروز مشکلات مرتبط با برجام، باید خطاهایش را در قبال ایران و توافق هسته ای جبران کند.

چین:آمریکا خطاهایش را در قبال ایران و برجام جبران کند

سخنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن تاکید بر اینکه اجرای برجام منافع مشترک جامعه جهانی را تامین می‌کند، تصریح کرد که آمریکا به عنوان عامل بروز مشکلات مرتبط با برجام، باید خطاهایش را در قبال ایران و توافق هسته ای جبران کند.