رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرانسه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به چک واگذار کرد

فرانسه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به چک واگذار کرد رئیس جمهور فرانسه ریاست دوره‌ای شش ماهه شورای اتحادیه اروپا را به شکل نمادین به “پیتر فیالا” نخست وزیر چک سپرد و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

فرانسه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به چک واگذار کرد

رئیس جمهور فرانسه ریاست دوره‌ای شش ماهه شورای اتحادیه اروپا را به شکل نمادین به “پیتر فیالا” نخست وزیر چک سپرد و برای وی آرزوی موفقیت کرد.