رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بروکسل: پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا از مسیر «اصلاحات» می‌گذرد

بروکسل: پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا از مسیر «اصلاحات» می‌گذرد اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا روز جمعه در سخنانی، راه پیوستن اوکراین به این اتحادیه را طولانی دانست و با تکرار شرط بروکسل برای پیوستن کی یف به این اتحادیه، از مقامات اوکراین خواست تا اصلاحات در برابر فساد را سرعت بخشند.

بروکسل: پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا از مسیر «اصلاحات» می‌گذرد

اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا روز جمعه در سخنانی، راه پیوستن اوکراین به این اتحادیه را طولانی دانست و با تکرار شرط بروکسل برای پیوستن کی یف به این اتحادیه، از مقامات اوکراین خواست تا اصلاحات در برابر فساد را سرعت بخشند.