رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرصت ۱۵ روزه به بانک مرکزی برای تسهیل دریافت وام ازدواج

فرصت ۱۵ روزه به بانک مرکزی برای تسهیل دریافت وام ازدواج سخنگوی دولت با اشاره به هدیه دولت در روز ازدواج به جوانان، از فرصت ۱۵ روزه به بانک مرکزی برای ابلاغ آیین‌نامه به‌منظور تسریع و تسهیل پرداخت وام ازدواج خبر داد.

فرصت ۱۵ روزه به بانک مرکزی برای تسهیل دریافت وام ازدواج

سخنگوی دولت با اشاره به هدیه دولت در روز ازدواج به جوانان، از فرصت ۱۵ روزه به بانک مرکزی برای ابلاغ آیین‌نامه به‌منظور تسریع و تسهیل پرداخت وام ازدواج خبر داد.