رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۱۰۵ شهر در وضعیت زرد؛ رنگ بندی کرونایی کشور ۱۰ تیر ۱۴۰۱

۱۰۵ شهر در وضعیت زرد؛ رنگ بندی کرونایی کشور ۱۰ تیر ۱۴۰۱ مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، همانند هفته های گذشته، هیچ یک از شهرهای کشور در وضعیت قرمز و نارنجی نیستند. تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۹۱ به ۱۰۵ شهر افزایش و تعداد […]

۱۰۵ شهر در وضعیت زرد؛ رنگ بندی کرونایی کشور ۱۰ تیر ۱۴۰۱

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:

بر اساس آخرین به روز رسانی ها، همانند هفته های گذشته، هیچ یک از شهرهای کشور در وضعیت قرمز و نارنجی نیستند.

تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۹۱ به ۱۰۵ شهر افزایش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۵۷ به ۳۴۳ شهر کاهش یافت.

قرمز: ۰ شهر
نارنجی: ۰ شهر
زرد: ۱۰۵ شهر
آبی: ۳۴۳ شهر