رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ذخیره‌سازی ۵۰ میلیون دوز واکسن کرونا در کشور

ذخیره‌سازی ۵۰ میلیون دوز واکسن کرونا در کشور کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت : تا به امروز ۱۵٠ میلیون دوز واکسن تزریق شده است، ۶۴ میلیون یک دوز، ۵۷ میلیون دو دوز و ۲۸ میلیون نفر سه نوبت واکسن کرونا را تزریق کرده اند. در ماه های آینده تجمعاتی مانند بازگشت حجاح و بازگشایی مدارس […]

ذخیره‌سازی ۵۰ میلیون دوز واکسن کرونا در کشور

کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت :
تا به امروز ۱۵٠ میلیون دوز واکسن تزریق شده است، ۶۴ میلیون یک دوز، ۵۷ میلیون دو دوز و ۲۸ میلیون نفر سه نوبت واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

در ماه های آینده تجمعاتی مانند بازگشت حجاح و بازگشایی مدارس و مراسم های مذهبی را شاهد خواهیم بود که از این رو باید تا زمان فروکش کردن بیماری کرونا، واکسیناسیون انجام شود.

امروز بهترین زمان برای تکمیل واکسیناسیون است.

در حال حاضر ۵٠ میلیون دوز ذخیره واکسن کرونا در کشور داریم و از این بابت هیچ نگرانی نخواهیم داشت.