رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همه عوامل حادثه ریلی مشهد-یزد و راه‌آهن مقصر بودند

همه عوامل حادثه ریلی مشهد-یزد و راه‌آهن مقصر بودند رییس کمیسیون عالی سوانح: عوامل مختلفی از لوکوموتیوران تا پیمانکاری که مشغول بازسازی خط بود و حتی راه‌آهن در این سانحه مقصر بوده‌اند./ ایسنا

همه عوامل حادثه ریلی مشهد-یزد و راه‌آهن مقصر بودند

رییس کمیسیون عالی سوانح:
عوامل مختلفی از لوکوموتیوران تا پیمانکاری که مشغول بازسازی خط بود و حتی راه‌آهن در این سانحه مقصر بوده‌اند./ ایسنا