رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک مسئول در آموزش و پرورش: شاهد ازدواج دانش‌آموزان ۹ و ۱۰ ساله هستیم

یک مسئول در آموزش و پرورش: شاهد ازدواج دانش‌آموزان ۹ و ۱۰ ساله هستیم/ “متارکه”‌ سرانجام بسیاری از کودک‌همسری‌ها معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان قزوین درباره ازدواج زودهنگام در این استان و ترک تحصیل دانش‌آموزان گفت: در یکی از مناطق ازدواج ۹ ساله و ۱۰ ساله‌ها را داریم؛ دخترهایی که با پسرهای […]

یک مسئول در آموزش و پرورش: شاهد ازدواج دانش‌آموزان ۹ و ۱۰ ساله هستیم/ “متارکه”‌ سرانجام بسیاری از کودک‌همسری‌ها

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان قزوین درباره ازدواج زودهنگام در این استان و ترک تحصیل دانش‌آموزان گفت:

در یکی از مناطق ازدواج ۹ ساله و ۱۰ ساله‌ها را داریم؛ دخترهایی که با پسرهای ۱۶-۱۷ ساله ازدواج می‌کنند و بعد از ۴-۵ سال خیلی از اینها متارکه می‌کنند و زندگی‌هایشان بهم می‌ریزد./ایلنا