رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نیویورک؛ حمل سلاح در مکان‌های عمومی ممنوع شد

نیویورک؛ حمل سلاح در مکان‌های عمومی ممنوع شد ایالت نیویورک روز جمعه قانونی را تصویب کرد که در آن استفاده از اسلحه در بسیاری از مکان‌های عمومی از جمله میدان تایمز ممنوع می‌شود و متقاضیان مجوز اسلحه را ملزم می‌کند مهارت خود را در تیراندازی ثابت کنند و حساب‌های رسانه‌های اجتماعی خود را برای بررسی […]

نیویورک؛ حمل سلاح در مکان‌های عمومی ممنوع شد

ایالت نیویورک روز جمعه قانونی را تصویب کرد که در آن استفاده از اسلحه در بسیاری از مکان‌های عمومی از جمله میدان تایمز ممنوع می‌شود و متقاضیان مجوز اسلحه را ملزم می‌کند مهارت خود را در تیراندازی ثابت کنند و حساب‌های رسانه‌های اجتماعی خود را برای بررسی توسط مقامات دولتی ارسال کنند.


جدیدترین خبرها