رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارایه خدمات بانکی به اتباع ممنوع‌ شد: از تکذیب بانک مرکزی تا بخشنامه‌ی بانک‌ها

ارایه خدمات بانکی به اتباع ممنوع‌ شد: از تکذیب بانک مرکزی تا بخشنامه‌ی بانک‌ها درحالی که مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفته خدمات بانکی تا سقف ۱۰ میلیون تومان برای اتباع خارجی در دسترس است، بخش‌نامه بانک‌های ملت و صادرات به صراحت ارایه خدمات به اتباع خارجی مقیم ایران را ممنوع کرده […]

ارایه خدمات بانکی به اتباع ممنوع‌ شد: از تکذیب بانک مرکزی تا بخشنامه‌ی بانک‌ها

درحالی که مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفته خدمات بانکی تا سقف ۱۰ میلیون تومان برای اتباع خارجی در دسترس است، بخش‌نامه بانک‌های ملت و صادرات به صراحت ارایه خدمات به اتباع خارجی مقیم ایران را ممنوع کرده است.