رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش وام ضروری بازنشستگان کشوری

افزایش وام ضروری بازنشستگان کشوری مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از افزایش مبلغ وام ضروری سال ۱۴۰۱ از ۱۲ به ۱۵ میلیون تومان خبر داد.

افزایش وام ضروری بازنشستگان کشوری

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از افزایش مبلغ وام ضروری سال ۱۴۰۱ از ۱۲ به ۱۵ میلیون تومان خبر داد.