رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محدودیت جدید برای افتتاح حساب و صدور دسته چک

محدودیت جدید برای افتتاح حساب و صدور دسته چک با دستور معاون اول رئیس‌جمهور ارائه خدماتی نظیر افتتاح حساب و صدور دسته چک از این پس بدون داشتن کد رهگیری سامانه املاک و اسکان ممکن نیست.

محدودیت جدید برای افتتاح حساب و صدور دسته چک

با دستور معاون اول رئیس‌جمهور ارائه خدماتی نظیر افتتاح حساب و صدور دسته چک از این پس بدون داشتن کد رهگیری سامانه املاک و اسکان ممکن نیست.