رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش محسوس کرونا در کشور

افزایش محسوس کرونا در کشور یونسیان اپیدمیولوژیست: دور از انتظار نیست که واریانت BA۴ و BA۵ به زودی در کشور غالب شود. دو رقمی شدن مرگ‌ها دور از انتظار نیست. تعداد تست‌ها افزایش چندانی نداشته است. ۲۵ درصد از افراد جامعه واکسن کرونا تزریق نکرده‌اند.

افزایش محسوس کرونا در کشور

یونسیان اپیدمیولوژیست:

دور از انتظار نیست که واریانت BA۴ و BA۵ به زودی در کشور غالب شود.

دو رقمی شدن مرگ‌ها دور از انتظار نیست.

تعداد تست‌ها افزایش چندانی نداشته است.

۲۵ درصد از افراد جامعه واکسن کرونا تزریق نکرده‌اند.