رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادستان تهران: کیفرخواست فائزه هاشمی صادر شد

دادستان تهران: کیفرخواست فائزه هاشمی صادر شد دادستان تهران: پس از طی روال قانونی، کیفرخواست پرونده این فرد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقدسات صادر و به دادگاه ارجاع شده است.

دادستان تهران: کیفرخواست فائزه هاشمی صادر شد

دادستان تهران:

پس از طی روال قانونی، کیفرخواست پرونده این فرد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقدسات صادر و به دادگاه ارجاع شده است.