رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر خارجه: آمریکا بدون رویکرد مبتنی بر ابتکار در دوحه حضور یافت

وزیر خارجه: آمریکا بدون رویکرد مبتنی بر ابتکار در دوحه حضور یافت/ فرانسه: انجام توافق ،بهتر از نداشتن توافق است وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه: ارزیابی ما از گفتگوهای اخیر دوحه مثبت است. باید دید طرف آمریکایی چگونه می خواهد از فرصت دیپلماسی بهره گیرد. همواره در […]

وزیر خارجه: آمریکا بدون رویکرد مبتنی بر ابتکار در دوحه حضور یافت/ فرانسه: انجام توافق ،بهتر از نداشتن توافق است

وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه:
ارزیابی ما از گفتگوهای اخیر دوحه مثبت است.

باید دید طرف آمریکایی چگونه می خواهد از فرصت دیپلماسی بهره گیرد.

همواره در مذاکرات، پیشنهادات و ایده های مثبت خود را مطرح کرده ایم.

طرف آمریکایی‌ بدون رویکرد مبتنی بر ابتکار و پیشرفت در دوحه حضور یافت.

معتقدیم نباید جای ابتکار سیاسی را ، تکرار مواضع قبلی پر کند.

کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه:
باید از فرصت گفتگو و مذاکره استفاده کنیم و برای رسیدن به توافقی که مورد رضایت همه طرف ها باشد، تلاش کنیم.

ما معتقدیم پنجره دیپلماسی همچنان باز است و باید از آن به بهترین شکل استفاده کنیم تا توافق حاصل شود.

انجام توافق ،بهتر از نداشتن توافق است./صداوسیما