رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس جمهور: با جدیت ثبات در اقتصاد را پیگیری می‌کنیم

رئیس جمهور: با جدیت ثبات در اقتصاد را پیگیری می‌کنیم/ بررسی اعتراضات به عدم دریافت یارانه‌ها سرعت پیدا کند رئیسی در جلسه هیات دولت: دولت با جدیت ثبات در اقتصاد و مقابله با سوداگری را پیگیری خواهد کرد. کنکور نقطه اطمینان مردم به سازوکارهای سنجش و پذیرش در نظام آموزش عالی است، نباید اجازه دهیم […]

رئیس جمهور: با جدیت ثبات در اقتصاد را پیگیری می‌کنیم/ بررسی اعتراضات به عدم دریافت یارانه‌ها سرعت پیدا کند

رئیسی در جلسه هیات دولت:
دولت با جدیت ثبات در اقتصاد و مقابله با سوداگری را پیگیری خواهد کرد.

کنکور نقطه اطمینان مردم به سازوکارهای سنجش و پذیرش در نظام آموزش عالی است، نباید اجازه دهیم این اعتماد خدشه دار شود.

منزلت معلمان با اجرای قانون رتبه‌بندی صیانت و حقوق آنها تأمین می‌‌شود و سطح نظام آموزشی نیز ارتقاء می‌یابد.

بعد از ۲، ۳ ماه هنوز برخی خانواده‌ها اعلام می‌کنند که به‌رغم داشتن شرایط و اعلام اعتراض خود، هنوز یارانه دریافت نکردند.

بررسی اعتراضات به عدم دریافت یارانه ها باید سرعت پیدا کند و تاخیر در این کار جایز نیست.