رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آموزش و پرورش در چاله بی پولی گرفتار است

آموزش و پرورش در چاله بی پولی گرفتار است قالیباف رئیس مجلس در نخستین کنگره معلمان انقلاب اسلامی: نیاز فوری آموزش و پرورش اقتصاد است؛ اول باید اقتصاد آموزش را سامان دهیم تا امکان توجه به ساماندهی سایر حوزه‌های آموزش و پرورش فراهم شود. گروهی به سمت سیاست‌های دست راستی حرکت می‌کنند و به دنبال […]

آموزش و پرورش در چاله بی پولی گرفتار است

قالیباف رئیس مجلس در نخستین کنگره معلمان انقلاب اسلامی:

نیاز فوری آموزش و پرورش اقتصاد است؛ اول باید اقتصاد آموزش را سامان دهیم تا امکان توجه به ساماندهی سایر حوزه‌های آموزش و پرورش فراهم شود.

گروهی به سمت سیاست‌های دست راستی حرکت می‌کنند و به دنبال خصوصی سازی و پول سازی از آموزش هستند؛ این ناعدالتی به وجود می‌آورد.

ظاهراً آموزش و پرورش در چاله بی پولی گرفتار است، اما معتقدم ما در چاله ناکارآمدی گرفتاریم نه بی پولی.

آموزش و پرورش یک نهاد اجتماعی است و نباید به سمت خصوصی سازی و پول‌سازی برود تا تمام آینده ما را بفروشد.

آموزش و پرورش نه یک بازار اقتصادی در دست سرمایه‌داران است و نه یک سازمان دولتی در دست مدیران نالایق؛ یک نهاد اجتماعی است.

برای ما در جمهوری اسلامی ننگ است زمانی که ۳۶ میلیون نفر جمعیت کشور بود، ۱۰ هزار نفر زندانی داشتیم و امروز با ۸۰ میلیون نفر، ۲۹۰ هزار نفر زندانی داریم؛ این‌ها با پول حل نمی‌شود.