رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان: سفر الهام علی‌اف به تهران در دستور کار مشترک ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفت

امیرعبداللهیان: سفر الهام علی‌اف به تهران در دستور کار مشترک ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفت وزیر خارجه در تشریح دیدار خود با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان: با برادرم بایراموف گفت و گوی مهم و دوستانه داشتیم. مباحث دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی و بر حل و فصل مسالمت آمیز قره باغ بر اساس اصول […]

امیرعبداللهیان: سفر الهام علی‌اف به تهران در دستور کار مشترک ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفت

وزیر خارجه در تشریح دیدار خود با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان:

با برادرم بایراموف گفت و گوی مهم و دوستانه داشتیم. مباحث دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی و بر حل و فصل مسالمت آمیز قره باغ بر اساس اصول حفظ تمامیت ارضی و احترام به حاکمیت تاکید شد.

روابط در مسیر درست خود تداوم دارد.

سفر آقای الهام علی اف به تهران در دستور کار مشترک قرار گرفت.