رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رونمایی از اولین اسکناس پلاستیکی (پلیمری) در مصر

رونمایی از اولین اسکناس پلاستیکی (پلیمری) در مصر این اسکناس ۱۰ پوندی (جنیه) است/ عصرایران

رونمایی از اولین اسکناس پلاستیکی (پلیمری) در مصر

این اسکناس ۱۰ پوندی (جنیه) است/ عصرایران