رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امکان اصلاح سفارش کتب درسی فراهم شد

امکان اصلاح سفارش کتب درسی فراهم شد از ۱۲ تیرماه امکان اصلاح سفارش کتب درسی برای تمام دانش‌آموزان از طریق سامانه www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com فراهم شده که این امر تا ۳۱ شهریور ماه امکان‌پذیر است.

امکان اصلاح سفارش کتب درسی فراهم شد

از ۱۲ تیرماه امکان اصلاح سفارش کتب درسی برای تمام دانش‌آموزان از طریق سامانه www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com فراهم شده که این امر تا ۳۱ شهریور ماه امکان‌پذیر است.