رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیین نامه اجرایی مربوط به اعطای تسهیلات ازدواج، اشتغال و حمایتی به تصویب رسید

آیین نامه اجرایی مربوط به اعطای تسهیلات ازدواج، اشتغال و حمایتی به تصویب رسید هیات وزیران برای حمایت از تشکیل خانواده، اشتغال زایی و اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی، آیین نامه ای اجرایی تصویب کرد.

آیین نامه اجرایی مربوط به اعطای تسهیلات ازدواج، اشتغال و حمایتی به تصویب رسید

هیات وزیران برای حمایت از تشکیل خانواده، اشتغال زایی و اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی، آیین نامه ای اجرایی تصویب کرد.