رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش صادرات نفت ایران به چین بعد از آغاز جنگ اوکراین

افزایش صادرات نفت ایران به چین بعد از آغاز جنگ اوکراین بر اساس گزارش جدید «موسسه کپلر»، صادرات نفت ایران به چین بعد از جنگ اوکراین حدود ۱۷۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. بعد از اوپک، رویترز، آکسفورد، اویل پرایس و بلومبرگ، موسسه کپلر نیز خبر تصاحب بازار نفت ایران توسط روسیه را […]

افزایش صادرات نفت ایران به چین بعد از آغاز جنگ اوکراین

بر اساس گزارش جدید «موسسه کپلر»، صادرات نفت ایران به چین بعد از جنگ اوکراین حدود ۱۷۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

بعد از اوپک، رویترز، آکسفورد، اویل پرایس و بلومبرگ، موسسه کپلر نیز خبر تصاحب بازار نفت ایران توسط روسیه را رد و گزارش قبلی خود را اصلاح کرد.