رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پاسخ تامین‌اجتماعی به مطالبات بازنشستگان برای افزایش حقوق‌ها

پاسخ تامین‌اجتماعی به مطالبات بازنشستگان برای افزایش حقوق‌ها: در دست بررسی است سازمان تامین اجتماعی: اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است. ما نمی‌توانیم بگوییم که با چه الگویی می‌خواهیم این را جبران کنیم . منتظر تصمیم نهایی هستیم که آنچه باید بر اساس قانون انجام دهیم را انجام دهیم. این آمادگی در […]

پاسخ تامین‌اجتماعی به مطالبات بازنشستگان برای افزایش حقوق‌ها:
در دست بررسی است

سازمان تامین اجتماعی:
اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است.

ما نمی‌توانیم بگوییم که با چه الگویی می‌خواهیم این را جبران کنیم .

منتظر تصمیم نهایی هستیم که آنچه باید بر اساس قانون انجام دهیم را انجام دهیم.

این آمادگی در تامین اجتماعی وجود دارد که وفق قانون هر تصمیمی گرفته شد را عمل کرده و اقدامی که باید برای این عزیزان در پرداخت مستمری‌ها اتفاق بیفتد را انجام دهد.