رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گفت‌وگوی برجامی علی باقری و معاون وزیر خارجه چین

گفت‌وگوی برجامی علی باقری و معاون وزیر خارجه چین لیمینگ شن، دیپلمات چینی در سفارت این کشور در تهران: ما ژائوسو معاون وزیر خارجه چین در مکالمه تلفنی با علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان درباره مسائل هسته‌ای ایران به طور عمیق تبادل نظر کردند. گفتنی است وزیر امورخارجه کشورمان هم همواره […]

گفت‌وگوی برجامی علی باقری و معاون وزیر خارجه چین

لیمینگ شن، دیپلمات چینی در سفارت این کشور در تهران:
ما ژائوسو معاون وزیر خارجه چین در مکالمه تلفنی با علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان درباره مسائل هسته‌ای ایران به طور عمیق تبادل نظر کردند.

گفتنی است وزیر امورخارجه کشورمان هم همواره تاکید کرده که ایران برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار مصمم است.

به گفته امبرعبداللهیان برخلاف برخی ادعا‌های رسانه‌ای طرف آمریکایی ما هیچ گونه مطالبه زیاده‌خواهانه‌ای نداریم، هیچ‌گونه مطالبه فرابرجامی مورد ادعای آمریکا را نداریم.