رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امضای توافق اتصال شبکه برق عراق به عربستان

امضای توافق اتصال شبکه برق عراق به عربستان وزیر نفت عراق و وزیر انرژی عربستان سعودی توافقی را برای اتصال شبکه برق عراق به عربستان امضا کردند.

امضای توافق اتصال شبکه برق عراق به عربستان

وزیر نفت عراق و وزیر انرژی عربستان سعودی توافقی را برای اتصال شبکه برق عراق به عربستان امضا کردند.