رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شماره‌های امدادی ادغام می‌شوند

شماره‌های امدادی ادغام می‌شوند رئیس ستاد بحران: قرار است شماره‌های آتش‌نشانی، هلال‌احمر، اورژانس و اورژانس اجتماعی ادغام و تبدیل به یک شماره رند شود تا مردم بتوانند به آسانی از این شماره هنگام نیاز استفاده کنند.

شماره‌های امدادی ادغام می‌شوند

رئیس ستاد بحران:

قرار است شماره‌های آتش‌نشانی، هلال‌احمر، اورژانس و اورژانس اجتماعی ادغام و تبدیل به یک شماره رند شود تا مردم بتوانند به آسانی از این شماره هنگام نیاز استفاده کنند.