رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فهرست تحریمی اشخاص آمریکایی حامی منافقین به‌روزرسانی شد

فهرست تحریمی اشخاص آمریکایی حامی منافقین به‌روزرسانی شد وزارت خارجه براساس قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات تروریستی آمریکا در منطقه فهرست اشخاص آمریکایی حامی منافقین را به روز کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران براساس قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه به ویژه […]

فهرست تحریمی اشخاص آمریکایی حامی منافقین به‌روزرسانی شد

وزارت خارجه براساس قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات تروریستی آمریکا در منطقه فهرست اشخاص آمریکایی حامی منافقین را به روز کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران براساس قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه به ویژه ماده ۴ قانون مذکور، اشخاص دیگری را به علت حمایت عامدانه از گروهک تروریستی منافقین از طریق مشارکت در نشست منافقین، تایید اهداف و اقدامات تروریستی و حمایت سیاسی و تبلیغاتی از گروهک فوق، تحت تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران قرار داد.