رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تقی‌زاده: عدم صدور روادید توسط آمریکا برای ورزشکاران ایرانی را از مجامع بین المللی پیگیری می‌کنیم

تقی‌زاده: عدم صدور روادید توسط آمریکا برای ورزشکاران ایرانی را از مجامع بین المللی پیگیری می‌کنیم سرپرست امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان: اقدام سیاسی کشورهای آمریکا، انگلیس و کانادا درخصوص عدم صدور ویزای ورزشکاران ایرانی را ازطریق مجامع بین المللی پیگیری می‌کنیم. یک کارگروه ویژه‌ برای احقاق حقوق تضییع شده ورزشکاران‌مان و جمع […]

تقی‌زاده: عدم صدور روادید توسط آمریکا برای ورزشکاران ایرانی را از مجامع بین المللی پیگیری می‌کنیم

سرپرست امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان:

اقدام سیاسی کشورهای آمریکا، انگلیس و کانادا درخصوص عدم صدور ویزای ورزشکاران ایرانی را ازطریق مجامع بین المللی پیگیری می‌کنیم.

یک کارگروه ویژه‌ برای احقاق حقوق تضییع شده ورزشکاران‌مان و جمع آوری مستندات تشکیل خواهیم داد.