رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«پژمانفر» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شد

«پژمانفر» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شد در جلسه علنی امروز مجلس، «نصرالله پژمانفر» به عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس انتخاب شد.

«پژمانفر» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شد

در جلسه علنی امروز مجلس، «نصرالله پژمانفر» به عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس انتخاب شد.