رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستیار پوتین: بدون سوئیفت هم می‌توانیم پیش برویم

دستیار پوتین: بدون سوئیفت هم می‌توانیم پیش برویم «ماکسیم اورشکین»: ما به گونه‌ای عمل خواهیم کرد که نیازی به سوئیفت نباشد. جهان از دلار و یورو استفاده کرد، چون این کار راحت بود. تمام جهان گروگان سیستم مالی غرب بود زیرا همه به آن عادت کرده بودند. اکنون شرایطی است که برعکس، گردش مالی یوان […]

دستیار پوتین: بدون سوئیفت هم می‌توانیم پیش برویم

«ماکسیم اورشکین»: ما به گونه‌ای عمل خواهیم کرد که نیازی به سوئیفت نباشد. جهان از دلار و یورو استفاده کرد، چون این کار راحت بود. تمام جهان گروگان سیستم مالی غرب بود زیرا همه به آن عادت کرده بودند. اکنون شرایطی است که برعکس، گردش مالی یوان و روبل افزایش می‌یابد.