رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رهاسازی سگ های بی صاحب در حاشیه تهران با پلاک های مخدوش!

رهاسازی سگ های بی صاحب در حاشیه تهران با پلاک های مخدوش! روزنامه شهروند در گزارشی درباره دلایل افزایش شدید سگ در حاشیه شهر تهران از رهاسازی سگ‌های بدون صاحب شهرستان‌ها در برخی مناطق پایتخت خبر داد/ پلاک خودرو را مخدوش و سگ‌ها را در حریم تهران تخلیه می‌کنند.

رهاسازی سگ های بی صاحب در حاشیه تهران با پلاک های مخدوش!

روزنامه شهروند در گزارشی درباره دلایل افزایش شدید سگ در حاشیه شهر تهران از رهاسازی سگ‌های بدون صاحب شهرستان‌ها در برخی مناطق پایتخت خبر داد/ پلاک خودرو را مخدوش و سگ‌ها را در حریم تهران تخلیه می‌کنند.