رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پابند الکترونیکی برای زندانیان جرایم سنگین استفاده نخواهد شد

پابند الکترونیکی برای زندانیان جرایم سنگین استفاده نخواهد شد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان زندان‌ها: پابند الکترونیکی تنها برای زندانیان با جرایم سبک بوده تا شرایطی برای استفاده بهتر از فضای زندان ها و اجرای طرح طبقه بندی زندانیان و عملیاتی کردن طرح های فرهنگی ، آموزشی و تربیتی در فضاهای زندان ها […]

پابند الکترونیکی برای زندانیان جرایم سنگین استفاده نخواهد شد

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان زندان‌ها:
پابند الکترونیکی تنها برای زندانیان با جرایم سبک بوده تا شرایطی برای استفاده بهتر از فضای زندان ها و اجرای طرح طبقه بندی زندانیان و عملیاتی کردن طرح های فرهنگی ، آموزشی و تربیتی در فضاهای زندان ها فراهم شود.

در راستای هوشمند سازی زندان‌ها ، تاکنون ۱۰هزار زندانی زیرپوشش استفاده از پابندهای الکترونیکی قرار گرفته اند و تا پایان سال جاری به ۳۰هزار زندانی خواهد رسید.