رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زندگی برای مردم بسیار سخت‌تر خواهد شد

زندگی برای مردم بسیار سخت‌تر خواهد شد مسعود نیلی در مورد شرایط اقتصادی ایران: تقریبا سه سال است که در حال تجربه کردن نرخ تورم بسیار بالا هستیم و هنوز نمی‌دانیم در ادامه این تورم هم‌چنان فزاینده و صعودی خواهد بود یا این که در این سطح بالا و جدید تثبیت خواهد شد. اما در […]

زندگی برای مردم بسیار سخت‌تر خواهد شد

مسعود نیلی در مورد شرایط اقتصادی ایران: تقریبا سه سال است که در حال تجربه کردن نرخ تورم بسیار بالا هستیم و هنوز نمی‌دانیم در ادامه این تورم هم‌چنان فزاینده و صعودی خواهد بود یا این که در این سطح بالا و جدید تثبیت خواهد شد. اما در هر صورت، نتیجه این است که زندگی برای مردم بسیار سخت‌تر خواهد شد /انتخاب