رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرانیکس فیلتر شد

پرانیکس فیلتر شد پرانیکس سرویس ابری گیمینگ ابری از شب گذشته از دسترس خارج و بدون فیلتر شکن هم امکان دسترسی به آن وجود ندارد. پس از فیلتر شدن توییچ، به نظر می‌رسد حالا با فیلتر شدن پرانیکس، گیمرها به هدف جدید سیاستگذار برای فیلترینگ تبدیل شده‌اند./آی تی ایران

پرانیکس فیلتر شد

پرانیکس سرویس ابری گیمینگ ابری از شب گذشته از دسترس خارج و بدون فیلتر شکن هم امکان دسترسی به آن وجود ندارد.

پس از فیلتر شدن توییچ، به نظر می‌رسد حالا با فیلتر شدن پرانیکس، گیمرها به هدف جدید سیاستگذار برای فیلترینگ تبدیل شده‌اند./آی تی ایران