رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهلت ثبت‌نام اینترنت رایگان تا پایان هفته جاری

مهلت ثبت‌نام اینترنت رایگان تا پایان هفته جاری موحد، معاون دولت الکترونیک : تاکنون بیش از ۹۳۰ هزار سرپرست خانوار برای دریافت اینترنت رایگان ثبت‌نام کرده‌اند. مهلت ثبت‌نام در طرح اینترنت رایگان برای سه دهک کم‌درآمد تا آخر هفته ادامه دارد.

مهلت ثبت‌نام اینترنت رایگان تا پایان هفته جاری

موحد، معاون دولت الکترونیک :
تاکنون بیش از ۹۳۰ هزار سرپرست خانوار برای دریافت اینترنت رایگان ثبت‌نام کرده‌اند. مهلت ثبت‌نام در طرح اینترنت رایگان برای سه دهک کم‌درآمد تا آخر هفته ادامه دارد.