رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مواد شیمیایی موجود در لوازم آرایشی خطر ابتلا به زایمان زودرس را افزایش می دهد

مواد شیمیایی موجود در لوازم آرایشی خطر ابتلا به زایمان زودرس را افزایش می دهد نتایج مطالعات نشان می دهد موادشیمیایی موجود در پلاستیک ها و لوازم آرایش با افزایش خطر زایمان زودهنگام مرتبط هستند.

مواد شیمیایی موجود در لوازم آرایشی خطر ابتلا به زایمان زودرس را افزایش می دهد

نتایج مطالعات نشان می دهد موادشیمیایی موجود در پلاستیک ها و لوازم آرایش با افزایش خطر زایمان زودهنگام مرتبط هستند.