رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساترا: مجوز هیچ‌یک از رسانه‌های فراگیر لغو نشده است

ساترا: مجوز هیچ‌یک از رسانه‌های فراگیر لغو نشده است رئیس ساترا: درحال حاضر مجوز هیچ‌یک از رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر لغو یا تعلیق نشده است. درصورت رعایت قانون از پلتفرم‌ها حمایت می‌کنیم. برخی سامانه‌های نمایش درخواستی تخلفاتی داشته‌اند که منجر به کسر امتیاز ارزیابی آن‌ها شده است. اگر روند کاهش امتیاز ارزیابی آن‌ها ادامه […]

ساترا: مجوز هیچ‌یک از رسانه‌های فراگیر لغو نشده است

رئیس ساترا: درحال حاضر مجوز هیچ‌یک از رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر لغو یا تعلیق نشده است. درصورت رعایت قانون از پلتفرم‌ها حمایت می‌کنیم.

برخی سامانه‌های نمایش درخواستی تخلفاتی داشته‌اند که منجر به کسر امتیاز ارزیابی آن‌ها شده است.

اگر روند کاهش امتیاز ارزیابی آن‌ها ادامه پیدا کند و به کم‌تر از حداقل امتیاز لازم برای فعالیت برسد، اقدام قانونی لازم را انجام خواهیم داد.