رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیر عبداللهیان: ایران بر مسئولیت کشورهای منطقه در برقراری امنیت و‌ ثبات و همکاری سازنده در جهت شکوفایی و توسعه اقتصادی فراگیر تاکید می‌کند

امیر عبداللهیان: ایران بر مسئولیت کشورهای منطقه در برقراری امنیت و‌ ثبات و همکاری سازنده در جهت شکوفایی و توسعه اقتصادی فراگیر تاکید می‌کند وزیر امور خارجه پس از امضای اسناد همکاری بین ایران و ترکیه در توئیتی به زبان عربی نوشت: ایران دست‌های گشوده شده به سوی خود را می‌فشارد و در اولویت بخشی […]

امیر عبداللهیان: ایران بر مسئولیت کشورهای منطقه در برقراری امنیت و‌ ثبات و همکاری سازنده در جهت شکوفایی و توسعه اقتصادی فراگیر تاکید می‌کند

وزیر امور خارجه پس از امضای اسناد همکاری بین ایران و ترکیه در توئیتی به زبان عربی نوشت:

ایران دست‌های گشوده شده به سوی خود را می‌فشارد و در اولویت بخشی به همسایگان در سیاست خارجی خود، به سوی تحکیم روابط با همسایگان به پیش می‌رود.

ایران بر مسئولیت کشورهای منطقه در برقراری امنیت و‌ ثبات و همکاری سازنده و ثمربخش در جهت شکوفایی و توسعه اقتصادی فراگیر منطقه تاکید می‌کند