رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تاکید بر ضرورت عملکرد فراجناحی شورای عالی امنیت ملی در دستگیری‌ها و تحولات اخیر

نامه سعید حجاریان به علی شمخانی/ تاکید بر ضرورت عملکرد فراجناحی شورای عالی امنیت ملی در دستگیری‌ها و تحولات اخیر در پی دستگیری‌ها و تحولات اخیر، سعید حجاریان در نامه‌ای به علی شمخانی بر ضرورت عملکرد فراجناحی شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد. امید می‌رفت که کارکردهای شورای عالی امنیت ملی به روال کارشناسی و […]

نامه سعید حجاریان به علی شمخانی/ تاکید بر ضرورت عملکرد فراجناحی شورای عالی امنیت ملی در دستگیری‌ها و تحولات اخیر

در پی دستگیری‌ها و تحولات اخیر، سعید حجاریان در نامه‌ای به علی شمخانی بر ضرورت عملکرد فراجناحی شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد.

امید می‌رفت که کارکردهای شورای عالی امنیت ملی به روال کارشناسی و ملی بازگردانده شود

بازی در میدان «امنیت نرم» ظرائفی دارد که لغزش در آن می‌تواند محدودکننده آزادی‌ها باشد

تا زمانی‌که قانونی فراگیر و رضایت‌بخش در زمینه فضای مجازی شکل نگیرد، نمی‌توان به محدودیت و تعقیب فعالان سیاسی و اجتماعی حاضر در آن پرداخت/ اعتماد