رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حکم معلم آزارگر صادر شد

حکم معلم آزارگر صادر شد مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی: حکم انفکاک از خدمت معلم خاطی فردوسی که مرتکب آزار جنسی دانش آموزان شده بود، توسط آموزش و پرورش خراسان جنوبی صادر شده و منتظر حکم قطعی دادگاه هستیم.

حکم معلم آزارگر صادر شد

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی:
حکم انفکاک از خدمت معلم خاطی فردوسی که مرتکب آزار جنسی دانش آموزان شده بود، توسط آموزش و پرورش خراسان جنوبی صادر شده و منتظر حکم قطعی دادگاه هستیم.