رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قوی‌ترین پاسپورت‌های جهان کدام است؟

قوی‌ترین پاسپورت‌های جهان کدام است؟ براساس آخرین گزارش بلومبرگ، ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی قوی‌ترین پاسپورت‌های جهان را دارند. بعد از آن آلمان، اسپانیا، فنلاند و ایتالیا در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. با پاسپورت ژاپن میتوان به ۱۹۳ کشور، سنگاپور و کره جنوبی ۱۹۲ کشور و آۀمان و اسپانیا نیز به ۱۹۰ کشور سفر کرد.

قوی‌ترین پاسپورت‌های جهان کدام است؟

براساس آخرین گزارش بلومبرگ، ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی قوی‌ترین پاسپورت‌های جهان را دارند. بعد از آن آلمان، اسپانیا، فنلاند و ایتالیا در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

با پاسپورت ژاپن میتوان به ۱۹۳ کشور، سنگاپور و کره جنوبی ۱۹۲ کشور و آۀمان و اسپانیا نیز به ۱۹۰ کشور سفر کرد.