رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تورم ایران ۱۸ برابر تورم عربستان و یک دوم تورم ترکیه

تورم ایران ۱۸ برابر تورم عربستان و یک دوم تورم ترکیه بر اساس گزارش معاونت‌ بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، شاخص بهای مصرف کننده در ماه می ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه‌ سال گذشته حاکی از آن است که تورم ایران ۱۸ برابر تورم عربستان سعودی، ۷ برابر تورم عراق و ۳ برابر تورم […]

تورم ایران ۱۸ برابر تورم عربستان و یک دوم تورم ترکیه

بر اساس گزارش معاونت‌ بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، شاخص بهای مصرف کننده در ماه می ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه‌ سال گذشته حاکی از آن است که تورم ایران ۱۸ برابر تورم عربستان سعودی، ۷ برابر تورم عراق و ۳ برابر تورم پاکستان شده است.

طی این مدت تورم ترکیه ۲ برابر تورم ایران شده است.