رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قالیباف مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان را غیرقانونی اعلام کرد

قالیباف مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان را غیرقانونی اعلام کرد در پی اعلام نظر هیئت تطبیق مجلس مبنی بر مغایر قانون دانستن مصوبه هیات دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان، رییس مجلس آن را تایید کرد و بر این اساس، طبق قانون مصوبه دولت خلاف قانون است. بر اساس ابلاغیه رییس مجلس، مصوبه دولت […]

قالیباف مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان را غیرقانونی اعلام کرد

در پی اعلام نظر هیئت تطبیق مجلس مبنی بر مغایر قانون دانستن مصوبه هیات دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان، رییس مجلس آن را تایید کرد و بر این اساس، طبق قانون مصوبه دولت خلاف قانون است.

بر اساس ابلاغیه رییس مجلس، مصوبه دولت از ۷ روز دیگر ملغی الاثر شده و برای مستمری بازنشستگان، دولت باید مصوبه جدیدی را در دستور کار قرار دهد.