رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جیران با شکایت شاکی خصوصی توقیف شد

جیران با شکایت شاکی خصوصی توقیف شد مرکز رسانه قوه‌قضاییه: در پی شکایت شاکی خصوصی به لحاظ نقض مالکیت ادبی و هنری و براساس حکم قضایی، ادامه پخش سریال نمایش خانگی جیران متوقف شد. این حکم پس از بررسی‌های لازم، در راستای ماده ۲۹ قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان و در جهت […]

جیران با شکایت شاکی خصوصی توقیف شد

مرکز رسانه قوه‌قضاییه:
در پی شکایت شاکی خصوصی به لحاظ نقض مالکیت ادبی و هنری و براساس حکم قضایی، ادامه پخش سریال نمایش خانگی جیران متوقف شد.

این حکم پس از بررسی‌های لازم، در راستای ماده ۲۹ قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان و در جهت حمایت از بزه دیده(شاکی خصوصی)، صادر شده است.

براساس حکم صادره، ادامه پخش سریال با رعایت مالکیت ادبی ممکن خواهد‌ بود.