رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جدیدترین نرخ‌های ساخت مسکن ملی اعلام شد

جدیدترین نرخ‌های ساخت مسکن ملی اعلام شد سعادت نژاد، بازرس انجمن انبوه سازان مسکن : طبق جدیدترین آمار‌های سازمان برنامه و بودجه، در شاخص‌های مربوط به ابنیه، با کاهش قیمت مواجه هستیم.

جدیدترین نرخ‌های ساخت مسکن ملی اعلام شد

سعادت نژاد، بازرس انجمن انبوه سازان مسکن :

طبق جدیدترین آمار‌های سازمان برنامه و بودجه، در شاخص‌های مربوط به ابنیه، با کاهش قیمت مواجه هستیم.