رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


راهنمایی و رانندگی برای بدحجابی یا شل حجابی ماده قانونی و یا کد جریمه ندارد

راهنمایی و رانندگی برای بدحجابی یا شل حجابی ماده قانونی و یا کد جریمه ندارد سردار سید کمال هادیان فر رئیس پلیس راهور فراجا: اطلاعات کسانی که به تذکر پلیس برای رعایت حجاب توجه نکنند، در سامانه ناظر ثبت خواهد شد. در موضوع حجاب، باید یک نگاه ایجابی صورت گیرد نه نگاه سلبی؛ اما وقتی […]

راهنمایی و رانندگی برای بدحجابی یا شل حجابی ماده قانونی و یا کد جریمه ندارد

سردار سید کمال هادیان فر رئیس پلیس راهور فراجا:
اطلاعات کسانی که به تذکر پلیس برای رعایت حجاب توجه نکنند، در سامانه ناظر ثبت خواهد شد.

در موضوع حجاب، باید یک نگاه ایجابی صورت گیرد نه نگاه سلبی؛ اما وقتی فردی هنجارشکن یا قانون گریز، چاره‌ای جز نگاه سلبی وجود ندارد.